Loader
Trụ sở chính và chi nhanh
 
CÔNG TY TNHH SYLEX VIỆT NAM
  Ngày thành lập: 20/10/2010
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2300576736
Địa chỉ: Khu Vân Trại, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 653 55 99
Email: Sylexpaint@gmail.com
Website: www.sylexpaint.com.vn