Loader
Nhà máy
CÔNG TY TNHH SYLEX VIỆT NAM
Địa chỉ: Khu Vân Trại, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 653 55 99