Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sơn Kiến Trúc

PDF.InEmail

Sơn Kiến trúc

 

Sản phẩm sơn kiến trúc của Sylex Paint bao gồm:

  • Sơn gốc nước của Sylex Painphù hợp với TCVN 6934:2001 và JIS K 5663:1995:
    :: Sơn ngoại thất kiến trúc.
    ::
    Sơn nội thất kiến trúc.
    :: Sơn đặc biệt ( gốc nước)

JIS: Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com